Gemensamt ansvar för snöröjning

Bild på gul traktor som röjer snö

Vi som kommun och du som fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för snöröjning och sandning. Vi tar hand om gator, gång- och cykelbanor samt övriga allmänna ytor, medan du som är fastighets-ägare tar hand om gångbanan/ gångstråket utanför din fastighet.

Kommunens gator, gång- och cykelvägar samt allmänna ytor är vårt ansvar

Tekniska kontoret ansvarar för snöröjning och sandning av kommunens gator, gång- och cykelvägar samt övriga allmänna ytor. Till halkbekämpning används stenflis som i undantagsfall blandas med salt beroende på vädersituationen.

Första prioritering

I första hand snöröjer vi gator, gång- och cykelvägar med mycket trafik och stadens centrum. Snöröjningen påbörjas vid ett snödjup på 4-6 centimeter och följs av sandning vid halka. Därefter snöröjer vi övergångsställen, trappor, busshållplatser med mera.

Andra prioritering

På övriga gator påbörjas snöröjningen vid ett snödjup på 8 centimeter och följs av sandning vid halka.

Du som fastighetsägare ansvarar för gångbanan intill din fastighet

Om du äger en fastighet eller villa ansvarar du för att så snart som möjligt snöröja och sanda gångbanan intill den egna fastigheten. Om det saknas gångbana, eller om gångbanan används som snöupplag av tekniska kontoret, är det ditt ansvar att sanda ett gångstråk på gatan.

Det finns sand att hämta för privatpersoner

För privatpersoner finns sandningsflis att hämta, max 10 liter per tillfälle. I Köping finns det att hämta vid parkeringen till Skoftesta skans vid Ringvägen och vid Zigenarbackens parkering. I Kolsva hämtar du sandningsflis vid Dalvägens återvinningsstation och i Munktorp vid Senstavägen/Adelsbergsvägens parkering.

Tänk på att bära reflex
och ha dubbdäck och lyse på cykeln

Det är bra att rusta sig för vinterväglag. Om du går kan du ha anpassade vinterkängor, halkbroddar, gångstav och reflexer. Om du cyklar kan du använda dubbdäck, fungerande reflexer och lyse.

Använd gärna en reflexväst i vintertrafiken så syns du bättre!

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 02 november 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se