Skrotbilar

Bild på skrotbil

Det är i första hand ägaren som har ansvaret att ta bort ett fordon som av någon anledning inte går att använda och står på olämpligt ställe.

Om det inte går att få kontakt med ägaren till ett fordon eller om ägaren inte kan flytta på fordonet av någon annan orsak, kan en myndighet ta hand om ärendet. På de statliga vägarna är det Trafikverket och på övriga platser inom kommunen är det Köpings kommun, tekniska kontoret som sköter hanteringen .

Vill du veta var du kan lämna din skrotbil går det bra att kontakta tekniska kontoret.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 januari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se