Frågor och svar om P-skivor i centrala Köping

Var hittar jag information om vilka parkeringar som kräver P-skiva och vilka som inte gör det?
Vilka regler gäller för motorcykel och moped?
Var får jag tag i en P-skiva?
Fungerar det med P-skiva från en annan kommun eller företag även om jag parkerar i Köping?
Får jag göra en egen P-skiva?
Hur gör jag som besökare med bil i stan?
Vad fyller P-skivan för funktion?
Varför inte skicka ut en P-skiva med posten till alla bilägare?
Om jag har flera fordon, ska jag då flytta skivan mellan fordonen eller får jag en skiva för varje fordon?
Vad är böteskostnaden om jag saknar P-skiva?
Vem ska jag kontakta om jag har några frågor om parkering och P-skiva?
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 augusti 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se