Parkering

I kommunen parkerar du gratis på alla allmänna parkeringsplatser. I regel gäller att parkering är tillåten i 24 timmar om inget annat anges. På vissa parkeringsplatser krävs en P-skiva.

Bild på parkeringsskylt

I Köpings tätort är de platser där parkering är tillåten markerade med p-skyltar.

Zon med parkeringsförbud

Med undantag för de markerade parkeringsplatserna är det inte tillåtet att parkera i tätorten. Köpings centrum är en zon med parkeringsförbud, i zonen ingår centrum, Gamla stan och Sankt Olovsgatan. Skyltar är uppsatta vid zonens början och slut.

Karta över gällande zon med parkeringsförbud i Köpings tätortPDF

Skylt vid infart till parkeringsplats som visar att p-skiva behövs och hur länge man får stå parkerad.

P-skiva

På vissa parkeringsplatser i centrala Köping krävs en P-skiva för att få parkera. Det finns skyltar vid infarten till de aktuella parkeringsplatser.

P-skivan hämtar du gratis på

  • Turistbyrån, Barnhemsgatan 2
  • Rådhuset, Stora torget
  • Tekniska kontoret, Kristinelundsvägen 4
 

En säkrare och trivsammare trafikmiljö med vaktbolag

Parkeringsplatser och gator övervakas av vaktbolag på uppdrag av tekniska kontoret. Vaktbolagen ser till att parkeringsreglerna följs och hjälper till att skapa en säkrare och trivsammare trafikmiljö.

Tomgångskörning

För tomgångskörning gäller max 1 minut i Köpings kommun.

Karta över parkeringsplatser i centrala Köping

På kartan visas tillåten parkeringstid på de olika parkeringsplatserna, och var P-skiva krävs.

Karta över parkeringsplatser i centrala Köping som visar parkeringstid och var P-skiva behövs.

Klicka på bilden för större visning.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 20 mars 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se