Parkering

I kommunen parkerar du gratis på alla allmänna parkeringsplatser. I regel gäller att parkering är tillåten i 24 timmar om inget annat anges.

Bild på parkeringsskylt

I Köpings tätort är de platser där parkering är tillåten markerade med P-skyltar. Under rubriken dokument finns länk till karta över tillåtna parkeringsplatser i Köping.

På övriga områden i tätorten är parkering inte tillåten. Köpings centrum är en zon med parkeringsförbud. Den begränsas av Ågärdsgatan i väster och väg 250 och Järnvägsgatan i söder. I zonen ingår centrum, Gamla stan och Sankt Olovsgatan. Skyltar är uppsatta vid zonens början och slut. Karta över zonen med parkeringsförbud finns under rubriken dokument.

Parkeringsplatser och gator övervakas av vaktbolag på uppdrag av tekniska kontoret. Vaktbolagen ser till att parkeringsreglerna följs och hjälper till att skapa en säkrare och trivsammare trafikmiljö.

För tomgångskörning gäller max 1 minut i Köpings kommun.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 januari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se