Cykelvägar

För att fler ska välja att åka cykel istället för bil arbetar vi med att bygga och renovera cykelvägar. Vi har de senaste åren byggt flertalet gång- och cykelbanor i Köping, bland annat för att separera cyklisterna från gatan och göra framfarten säkrare. Vi har som mål att knyta ihop cykelbanorna så att vi får ett fungerande cykelvägnät.

Det finns drygt sex mil cykelvägar i Köping. För att kunna hitta alla cykelvägar finns det en cykelkarta i fickformat som du kan hämta på tekniska kontoret eller på turistbyrån.

Bild på skylt för cykelöverfart

Cykelregler

Det finns cykelpassager och cykelöverfarter. En cykelöverfart innebär att den som kör bil har skyldighet att lämna cyklisten företräde. Vi har i dagsläget endast en cykelöverfart i Köping. Den finns i korsningen Kihlmansgatan, Nibblesbackevägen. En cykelöverfart ska vara försedd med ett vägmärke för cykelöverfart samt väjningslinje, "hajtänder". Överfarten ska vara hastighetssäkrad till 30 kilometer i timmen. Övriga ställen i Köping är cykelpassager.

Använd cykelhjälm. För barn och ungdomar upp till 15 år är det lag på att använda hjälm. Det är ett bra skydd även för de som är över 15 år.

Barn till och med 8 år får cykla på gångbanan om cykelbana saknas. Barn från 9 år och vuxna ska cykla på körbanan och får inte cykla på trottoar eller annan gångbana.

Bild på cykelöverfart

Köpings enda cykelöverfart vid Kihlmansgatan. Överfarten markeras med en väjningslinje och skylt för cykelöverfart.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 20 september 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se