Ansökan om transportdispens

Det är kommunen eller Trafikverket som prövar undantag, dispens, från trafikförordningen när det gäller breda, långa och tunga transporter. Undantag kan göras om det behövs av särskilda skäl och att det kan ske utan fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller någon annan avsevärd olägenhet.

Så ansöker du om dispens från trafikförordningen

Om transporten berör endast en kommun ska ansökan skickas till kommunen. Kontakta tekniska kontoret om dispensen endast berör Köpings kommun.

Om transporten berör flera kommuner ska ansökan skickas till Trafikverkets regionkontor i den region där färden påbörjas. Om färden påbörjas i Köping men avslutas i en annan kommun ska du vända dig till Trafikverket region Öst.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 januari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se