Aktuella gatuarbeten

Foto på gatuarbeten

På den här sidan kan du läsa om aktuella arbeten som kan påverka framkomligheten på kommunens gator och vägar. Du ser vilken typ av arbete som utförs och när det beräknas starta och vara färdigt. Ibland kan det ta längre tid än beräknat beroende på om något oförutsett händer.

För att gräva i kommunens gator, gång- och cykelvägar och grönytor krävs tillstånd. Du ansöker om schakttillstånd hos tekniska kontoret.

Aktuella arbeten

 

Plats

Typ av arbete

Planerat startdatum

Planerat slutdatum

Nyckelbergs-vägen,
Väktarstigen

Vatten- och
avloppsarbeten

2016-10-24

2017-06-30

Hantverkaregatan

Gatuarbeten

2016-11-28

våren 2017

Hultgrensgatan

Elarbeten

2017-04-06

2017-05-31

Malmön

Fiberarbeten

2017-04-24

juni 2017

Hultgrensgatan 10

Fiberarbeten

2017-04-25

2017-05-25

Prästgärdsgatan

Fjärrvärmearbeten

2017-04-24

2017-06-30

Passgatan

Fiberarbeten

2017-05-02

2017-05-30

Tunadal

Fjärrvärmearbeten

2017-05-15

2017-06-30

Stora torget, Barnhemsgatan

Fiberarbeten

2017-05-02

2017-06-10


Akuta arbeten noteras inte i listan 

Vid akuta ledningsarbeten, som läckor och kabelfel, har entreprenörer rätt att åtgärda felet omedelbart utan att det förs in i listan.

I de flesta fall saknas fortfarande asfalt eller plattor när arbetet räknas som slutfört. Beläggningsarbetet görs senare eftersom det tar tid för fyllningen att packas samman. 

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 24 maj 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se