Aktuella gatuarbeten

Foto på gatuarbeten

På den här sidan kan du läsa om aktuella arbeten som kan påverka framkomligheten på kommunens gator och vägar. Du ser vilken typ av arbete som utförs och när det beräknas starta och vara färdigt. Ibland kan det ta längre tid än beräknat beroende på om något oförutsett händer.

För att gräva i kommunens gator, gång- och cykelvägar och grönytor krävs tillstånd. Du ansöker om schakttillstånd hos tekniska kontoret.

Aktuella arbeten

 

Plats

Typ av arbete

Planerat startdatum

Planerat slutdatum

Nya Hamn-
vägen, Maskinistgatan

Fjärrvärmearbeten

2016‑09‑30

2017‑04‑01

Nyckelbergs-vägen,
Väktarstigen

Vatten- och
avloppsarbeten

2016-10-24

2017-06-30

Hantverkare-gatan

Gatuarbeten

2016-11-28

våren 2017

Skogsängs-gatan

Fiberarbeten

2017-03-08

2017-04-20

Skolvägen 18

Fjärrvärmearbeten

2017-04-10

2017-05-05

Sandgatan 23

Fjärrvärmearbeten

2017-04-10

2017-04-28


Akuta arbeten noteras inte i listan 

Vid akuta ledningsarbeten, som läckor och kabelfel, har entreprenörer rätt att åtgärda felet omedelbart utan att det förs in i listan.

I de flesta fall saknas fortfarande asfalt eller plattor när arbetet räknas som slutfört. Beläggningsarbetet görs senare eftersom det tar tid för fyllningen att packas samman. 

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 29 mars 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se