Trafik och gator

asfalterad väg

I Köping, Kolsva och Munktorp är Köpings kommun väghållare för de flesta gator och gång- och cykelvägar. Köpings kommun ansvarar för cirka tolv mil gator och drygt sex mil gång- och cykelvägar. Kommunens gator och cykelvägar sköts av  tekniska kontoret.

Statliga vägar

Staten har genom Trafikverket väghållaransvaret för de flesta större vägar utanför tätorterna. Trafikverket ansvarar även för dessa vägar:

Köping: väg 250 genom Köping
Kolsva: väg 250, Bergslagsvägen, Bruksgatan och Odensvivägen
Munktorp: väg 558, Västeråsvägen, genom Munktorp
Himmeta: Himmetavägen

De statliga vägarna i Västmanlands län är indelade i olika driftområden.

Enskilda vägar

De flesta mindre vägar utanför tätorterna sköts av vägföreningar, skogsbolag eller liknande. Dessa vägar kallas enskilda vägar. Även i tätorter, till exempel i Köping, finns fastigheter och vissa bostadsområden som ansvarar för sin egen väghållning. I vissa fall går det att få bidrag till att sköta sin väg.

Tipsa en kompis
Felanmälan

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 23 maj 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se