Trafik och gator

Snabb information och länkar

Felanmälan drift

Du gör felanmälan kring underhåll och drift av våra vägar, gator, gång- och cykelvägar via den här länken:

Men ta gärna först reda på om det är vi i kommunen, staten eller någon annan som bär ansvaret. Det kan du göra här (länk).

Hitta cykelvägar

Vi vill uppmuntra fler till att ta cykeln, och arbetar kontinuerligt med att förbättra och bygga ut cykelvägarna. Det finns i dagsläget runt sex mil cykelvägar, och de hittar du samlade i en karta. Hämta den på Turistbyrån på Barnhemsgatan 2, eller ladda ner den här:

Du kan även ladda ner en illustration över de vanligaste cykelreglerna, perfekt att använda i klassrummet eller sätta upp på kylen!

Förbättra tillgängligheten

Arbetet att förbättra tillgängligheten i stadsmiljön i Köping, Kolsva och Munktorp är ständigt pågående. Målet är att alla ska ha möjlighet att ta sig fram på egen hand i samhället.

Hör av dig till Tekniska kontoret på telefon 0221-252 50 eller e-post tekniska.kontoret@koping.se om du vet något ställe där det är svårt att ta sig fram.

Exempel på hinder som du kan tipsa om

  • övergångsställen som är svåra att att ta sig över med rullstol och rollator
  • gropar och ojämnheter
  • trappor där kontrastmarkering eller ledstång saknas
  • platser eller stråk där det är svårt att orientera sig
  • långa sträckor där sittplatser saknas för att vila
  • busshållplats med för låg trottoarkant för att lätt ta sig i och ur bussen med barnvagn, rullstol och rollator

Du kan läsa mer om det som kallas enkelt avhjälpta hinder, och vem som har ansvar för att åtgärda dem, på Boverkets webbplats (länk)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl skrotbil på kommunens mark

Det är ägaren som har ansvaret för att ta bort ett fordon som av någon anledning inte går att använda och står på olämpligt ställe.

Om det inte går att få kontakt med ägaren, eller om ägaren inte kan flytta på fordonet av någon annan orsak, kan en myndighet få ta hand om ärendet. På de statliga vägarna är det Trafikverket och på övriga platser inom kommunen är det vi som sköter hanteringen.


Kontakta Tekniska kontoret på 0221-252 50 om du vill anmäla en skrotbil som står på kommunens mark.

Tipsa en kompis
Felanmälan

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 05 april 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se