Trafik och gator

I Köping, Kolsva och Munktorp är Köpings kommun väghållare för de flesta gator och gång- och cykelvägar. Köpings kommun ansvarar för cirka tolv mil gator och drygt sex mil gång- och cykelvägar. Kommunens gator och cykelvägar sköts av  tekniska kontoret.

Foto på gatuvy

Statliga vägar

Staten har genom Trafikverket väghållaransvaret för de flesta större vägar utanför tätorterna. Trafikverket ansvarar även för dessa vägar:

Köping: väg 250 genom Köping
Kolsva: väg 250, Bergslagsvägen, Bruksgatan och Odensvivägen
Munktorp: väg 558, Västeråsvägen, genom Munktorp

De statliga vägarna i Västmanlands län är indelade i olika driftområden.

Enskilda vägar

De flesta mindre vägar utanför tätorterna sköts av vägföreningar, skogsbolag eller liknande. Dessa vägar kallas enskilda vägar. Även i tätorter, till exempel i Köping, finns fastigheter och vissa bostadsområden som ansvarar för sin egen väghållning. I vissa fall går det att få bidrag till att sköta sin väg.

Tipsa en kompis
Felanmälan

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 januari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se