Felanmälan gata, park, belysning och vinter

Här kan du göra felanmälan på gator, parker, belysning och vinterväghållning.

Anmälan går till tekniska kontorets registrator som tar hand om ärendet på vardagar.

Vill du att vi återkopplar till dig behöver vi din e-postadress eller telefonnummer så vi kan nå dig.

Akuta ärenden

Vid akuta ärenden kan du ringa tekniska kontorets kundtjänst, 0221-252 50 dygnet runt. Kvällar och helger hamnar du hos SOS Alarm som lotsar vidare till den som har jour.

Felanmälan vatten och avlopp

Felanmälan på vatten och avlopp gör du alltid via telefon till tekniska kontorets kundtjänst, 0221-252 50.

Kategori * (obligatorisk)
Vad gäller felet?
Kategori
Ort * (obligatorisk)
Ort

På vilken adress finns felet?
Område/yta * (obligatorisk)
Välj vilken typ av yta där felet finns
Område/yta


Störning * (obligatorisk)
Välj vilket typ av fel du vill anmäla
Störning
Tala om vad som är fel på belysningen. Fritext.

Ange antal belysningsstolpar det är fel på

Beskriv felet och eventuellt närmare beskrivning om var felet finns.
Dina kontaktuppgifter
Vill du att vi ska kunna ta kontakt med dig måste dessa uppgifter lämnas
Dina kontaktuppgifter
Jag vill ha återkoppling
Jag vill ha återkoppling

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 01 mars 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se