Anmäl fel

Behöver du göra en felanmälan till kommunen?
Här hittar du information om vart du ska vända dig.

Kommunala gator, parker och ledningar

Det är bra om vi får din hjälp med att upptäcka fel som finns ute på våra kommunala gator och parker. Det kan handla om fel på belysning, gator, vägskyltar, snöröjning, lekparker, skräp, nedfallna träd, vattenläckor med mera. 

Felanmäl via telefon eller e-post

Om du vill felanmäla något är du välkommen att höra av dig till tekniska kontorets kundtjänst, dygnet runt. Utanför kontorstid svarar SOS Alarm på ditt samtal.

Tekniska kontoret, kundtjänst 0221-252 50
Tekniska kontoret, e-post tekniska.kontoret@koping.se

Felanmäl gatubelysning på webben

Det allra snabbaste sättet att felanmäla gatubelysning är att anmäla direkt till vår entreprenör, som då åtgärdar felet nästa gång de är i Köping.

Felanmäl gata, park och vinterväg på webben

Felanmäl kommunalt vatten på webben

Väg 250 och andra vägar utanför tätorten

Gäller felanmälan genomfartsleden, väg 250, Västeråsvägen eller andra vägar utanför Köpings stadsgräns ska du kontakta Trafikverket, telefon 0771-921 921 eller www.trafikverket.se.

Trafikljus

Väg 250, genomfartsleden, kontakta Trafikverket, 0771-921 921.
Övergångsstället i Munktorp, kontakta Trafikverket, 0771-921 921.
Korsningen Ringvägen/Östanåsgatan, kontakta tekniska kontoret, 0221-252 50.

Idrottsanläggningar och motionsspår

Vill du felanmäla idrottsanläggningar och motionsspår, kontakta Kultur & Fritid, e-post kulturfritidsnamnden@koping.se.

Trygghetslarm

Har du fel på ditt trygghetslarm kan du ringa larmgruppen i Köping eller hemtjänsten i Kolsva så får du hjälp dygnet runt.

Djur

Ser du ett skadat djur inom tätbebyggt område kontaktar du Miljökontoret, 0221-251 88. Är djuret dött kontaktas markägaren om det är inom tätbebyggt område.
Skadade och döda djur utanför tätbebyggt område ska anmälas till Trafikverket, 0771-921 921.

Fjärrvärme

Kontakta Västra Mälardalens Energi & Miljö AB, VME, kundtjänst 0221-67 06 10.

Fastigheter

Är felet i ett hyreshus, annat bostadshus eller fastighet ska du anmäla det till fastighetsägaren.

El

Har du fel på din el ska du kontakta din elleverantör. 
Köping, kontakta Mälarenergi, 021-18 19 00
Kolsva, kontakta Vattenfall, 020-82 58 58


Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 21 maj 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se