Frågor och svar
om norra mälarstranden

Vattenledning märkt "renvatten"

Det finns argument och frågor som dyker upp om och om igen i diskussionen kring norra mälarstranden, ofta följt av faktafel. Vi vill därför här svara så tydligt vi kan på de vanligaste frågorna och påståendena. Många rör miljöaspekten, och LAV finns till för att skydda miljö, men också hälsa. Vi måste lösa avloppsfrågan, men också dricksvattenfrågan, och det är en stor del i varför vi gått fram med förslaget om en sjöförlagd ledning. Underlaget för det läser du i genomgången på huvudsidan.

Kommunen har en dold agenda att omvandla stugområdena till permanentboende
Lagen används på fel sätt, kommunen gör en egen tolkning av LAV
Kommunen bygger ett överdimensionerat system med intäkter från våra avgifter
Kommunen har valt ett dyrare alternativ än vad som är nödvändigt
Det är riskabelt att dra ledningar genom ekologiskt känsliga områden
Kommunen har inte gjort mätningar som stödjer miljöpåverkan - vi har redan fungerande anläggningar
Varför måste vi ansluta oss när jordbruk och industrier är större utsläppsbovar och närliggande båtklubbar inte behöver det?
Det kommer släppas ut orenat avlopp i Mälaren
Moderna lokala reningsverk är bättre än kommunens reningsverk
Vad händer om en ledning på Mälarens botten går sönder?
Norra mälarstranden har blivit en prestigefråga för kommunen, ni agerar maktfullkomligt
Kommunen vill inte föra dialog och svarar aldrig på våra frågor
Kommunen borde stoppa projekteringen och utreda de ekonomiskt och miljömässigt bättre alternativ som finns
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 08 mars 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se