Ansökningshandlingar för tillstånd

Här hittar du handlingar för ansökan om tillstånd till vattenverksamhet för nedläggning av VA-ledningar i Mälaren

Dom från mark- och miljödomstolen

Ansökan

Bilaga 1 till ansökan

Bilaga 2 till ansökan

Bilaga 3 till ansökan

Bilaga 4 till ansökan

Komplettering av ansökan
om tillstånd till vattenverksamhet

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 juni 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se