Regler för tomgångskörning

Tomgångskörning inom detaljplanelagt område är tillåtet under högst en minut. Starta därför motorn först när du ska köra iväg. Genom att undvika tomgångskörning blir luften bättre och gynnar din och din omgivnings hälsa.

Tomgångskörning som sker med uppsåt eller oaktsamhet under längre tid än en minut (bortsett exempelvis trafikköer) är straffbart och kan leda till böter.

Många tror felaktigt att tomgångskörning inte påverkar miljön då de flesta bilar är försedda med katalysatorer. Men en katalysator börjar inte fungera förrän den blivit varm. Det innebär att en bil försedd med katalysator ger ungefär samma utsläpp som en gammal bil fram till den blivit varm, vilket tar omkring 2-3 kilometers körning.

Det här kan du göra för att
minska utsläppen från din bil under vintern

  • Använd motorvärmare
  • Skrapa snö och is av rutorna innan du startar motorn
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 02 maj 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se