Offentliga lokaler

Du som vistas i offentliga lokaler ska inte utsättas för hälsorisker. Exempel på offentliga lokaler är idrottsanläggningar, gym, frisörsalonger, restauranger med flera. Om du misstänker att en offentlig lokal är ohälsosam kan du kontakta miljökontoret. Miljökontorets roll är att se till att människor inte utsätts för något som kan påverka hälsan negativt. Miljökontoret handlägger anmälningar och gör inspektioner i offentliga lokaler.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 29 januari 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se