Kontroll av ventilation

Fastighetsägaren ska se till att det med jämna mellanrum sker en funktionskontroll av ventilationssystemen i byggnaden. Intyg om genomförd besiktning ska anslås på väl synlig plats. Besiktningsprotokollet ska finnas hos fastighetsägaren och en kopia av det finns även hos samhällsbyggnadsförvaltningen.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 02 oktober 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se