Våga fråga

Bild på elever.

Som konsument har du rätt till information om en varas kemikalieinnehåll

Alla varor innehåller kemiska ämnen och vissa av dem kan vara farliga för vår hälsa. Som konsument har du rätt att veta om varorna du köper innehåller ämnen som kan ge upphov till negativa effekter för människors hälsa och miljön.

Genom att ställa frågor i affären när du handlar eller fråga tillverkaren av en vara vad den innehåller, samt aktivt väljer bort varor som exempelvis luktar starkt av kemikalier, kan du påverka vad som säljs ute i butikerna och vad du själv och din familj exponeras för.

Enligt den europeiska kemikalielagstiftningen Reach ska den som tillverkar, importerar eller säljer en vara som innehåller mer än 0,1 viktprocent av vissa ämnen lämna information om detta till konsumenter som begär det. Informationen ska lämnas kostnadsfritt. Det gäller ämnen som finns på den så kallade kandidatförteckningen över vissa farliga kemikalier.

Regeln finns i artikel 33 i Reach-förordningen (EU) nr 1907/2006.
Kandidatförteckningen uppdateras regelbundet. Den senaste versionen finns på den Europeiska kemikaliemyndighetens webbplats:

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 05 augusti 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se