Kemikalier

Du exponeras för tusentals olika kemikalier varje dag. Kemikalier finns inte bara i rengöringsmedel, ogräsmedel eller målarfärg vilka kanske är de första produkterna du tänker på när kemikalier nämns. Många föremål i din omgivning kan utsöndra kemikalier som kan vara skadliga för din hälsa till exempel flamskyddsmedel i din nyinköpta matta, impregneringsmedel i dina kläder eller hormonstörande ftalater i barnens plastleksaker.

Det kan vara svårt att avgöra vilket som är ett bra eller dåligt produktval med hänsyn till miljön. En hjälp kan vara att:

  • Välja miljömärkta produkter när sådana finns 
  • Inte använda mer kemikalier än vad som är nödvändigt
  • Gå igenom dina kemikalier hemma och rensa bort de som saknar etikett eller blivit gamla.

Överblivna kemikalier ska lämnas in på Återbruket!

Länkar

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 02 maj 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se