Kemikalier

Du exponeras för tusentals olika kemikalier varje dag. Kemikalier finns inte bara i rengöringsmedel, ogräsmedel eller målarfärg vilka kanske är de första produkterna du tänker på när kemikalier nämns. Många föremål i din omgivning kan utsöndra kemikalier som kan vara skadliga för din hälsa till exempel flamskyddsmedel i din nyinköpta matta, impregneringsmedel i dina kläder eller hormonstörande ftalater i barnens plastleksaker.

I Sverige används mellan 15 000 – 20 000 olika kemikalier och vi tillför kretsloppet 30 miljoner ton miljö- och hälsofarliga ämnen varje år. Vilka produkter vi väljer att köpa och hur vi hanterar dem är en av de viktigaste frågorna för ett hållbart samhälle.

Det kan vara svårt att avgöra vilket som är ett bra eller dåligt produktval med hänsyn till miljön. En hjälp kan vara att:

  • Välja miljömärkta produkter när sådana finns 
  • Inte använda mer kemikalier än vad som är nödvändigt
  • Gå igenom dina kemikalier hemma och rensa bort de som saknar etikett eller blivit gamla.

Överblivna kemikalier ska lämnas in på Återbruket!

Länkar

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 09 januari 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se