Klimatpåverkan

Alla människors handlingar påverkar klimatet på olika sätt. Det är viktigt att påverkan är så liten som möjligt och att alla tar ansvar för miljön. Klimatförändringen som orsakas av våra utsläpp till luften påverkar alla länder och kan orsaka problem för både människor och olika ekosystem.

Växthuseffekten

Det är den naturliga växthuseffekten som gör att vi kan leva på jorden. De viktigaste naturliga växthusgaserna är vattenånga och koldioxid. Ökar dessa och andra växthusgaser i atmosfären, ökar jordens medeltemperatur. Under de senaste 150 åren har luftens halt av växthusgaser ökat genom utsläpp och förstärkt den naturliga växthuseffekten, med temperaturhöjning som en av effekterna.

Både kommunen och andra kan påverka

I Köpings kommun arbetar vi för att nå det nationella målet Begränsad klimatpåverkan. Det handlar till exempel om energirådgivning, fjärrvärmeutbyggnad, främjande av kollektivtrafiken och arbetet för ökad andel alternativa bränslen inom kommunen.

I Sverige svarar hushållen genom uppvärmning och transporter för nära hälften av utsläppen och du har stor möjlighet att minska klimatpåverkan. Hur du värmer upp ditt hus, vad du handlar, hur du reser, hur mycket el dina apparater drar har betydelse.

Klimatkontot - testa din miljöpåverkan

Genom att besvara frågor om ditt boende, dina resor, mat- och shoppingvanor kan du få svar på hur mycket koldioxid dina handlingar ger upphov till. Du har möjlighet att snabbt få en indikation om hur du ligger jämfört med medelsvensken och en hållbar nivå. Klimatkontot är ett verktyg för att alla ska kunna se sin miljöpåverkan men också för att få tips om hur man kan minska sina koldioxidutsläpp.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 september 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se