Avfall och återvinning

VafabMiljö kommunalförbund ansvarar från den 1 november 2017 för all avfallshantering i Köpings kommun inklusive slam från enskilda avlopp och fettavskiljare. 

Det innebär att det är till dem du vänder dig om du har frågor om till exempel fakturor, hushållsavfall eller vilka dagar sopor hämtas.

Återbruket Köping

Återbruket i Köping hittar du på Himmetavägen 2.
Telefonnummer: 0221-294 88
Information om Återbrukets öppettider hittar du på

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 juni 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se