Miljö och klimat

Här kan du läsa mer om miljön och klimatet  i Köpings kommun. Du hittar information om hur kommunen arbetar med strategiska miljöfrågor och om hur miljön i Köpings kommun är. 

Miljömässigt hållbar utveckling

Miljömässigt hållbar utveckling handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga. Naturens rikedomar ska brukas på ett sådant sätt att vi kan lämna över en värld som är i balans till våra barn och barnbarn. Riksdagen har antagit miljökvalitetsmål för detta arbete.

I Köping vill vi skapa goda förutsättningar för att tillsammans göra vår del av arbetet för en miljömässigt hållbar utveckling, som verksamhetsutövare i privat eller offentlig sektor, föreningsmedlem eller kommuninvånare.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 02 maj 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se