Huld 14

"Hedbergska stiftelsen", Skeppshandeln

Östra Långgatan 33 och 35

Bild på Huld 14

Skeppshandlaren Carl Albert Hedberg planerade i början av 1920-talet att uppföra två trevåningshus i bruten linje från Skepparegränd till bryggerifastigheten. Byggnaderna ritades av arkitekterna Frej Klemming och Olle Lagergren 1924.

På tomten fanns sedan tidigare flera trähus - ett stort tvåvåningshus söder om Skepparegränd med långsidan mot Östra Långgatan, uppfört några år efter 1850, och ett tvåvåningshus vid Östra Långgatan, Skeppshandeln, uppfört före 1878 samt
ett mindre envåningshus från 1870-talet vid Östra Långgatan norr om Skeppshandeln. Dessa byggdes in i det av två byggnadskroppar sammansatta huset. Väggarna längs gatan fick tilltagande, resp avtagande väggtjocklek.

Bild på Huld 14

Hedberg kunde inte genomföra bygget utan det övertogs och färdigställdes av borgenärerna 1925. Folkhumorn gav fastighetskomplexet namnet "Hedbergska stiftelsen". Renoverat 1991.

På norra delen av Huld 14 - mot Skepparegränd - finns en timrad bod.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 januari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se