Kommunens planarbete

Samlad webbplats

Kommunalt planarbete finns samlat på en egen webbplats. Du kan nå både detaljplaner, Översiktsplan 2012 samt planeringsunderlag. Det är presenterat både i text och på karta. Se också filmen som förklarar vad en översiktsplan och detaljplan är och hur du kan vara med och påverka.

Ta del av översiktsplanen och se vad som gäller där just du bor! Du kan se var kommunen planerar nya bostadsområden, nya vägar, skydd av naturområden med mera och du kan också få information om alla gällande och pågående detaljplaner i kommunen. Via Tyck-till-knappen kan du lämna synpunkter och ställa frågor.

Välkommen att besöka sidan!

Här når du den samlade webbplatsen för kommunens planarbete

Till webbplatsen för kommunens planarbete
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 24 augusti 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se