Kart- och mättjänster

Kart- och mättjänster i Köpings kommun utförs på kommunens uppdrag av Metria AB.

Metrias uppgift är att i första hand svara för underhåll och ajourhållning av kommunens geografiska databaser och ur dessa producera de kartor kommunen behöver i förvaltningarnas olika verksamheter.

Kommunen har upphovsrätt till alla kartor som produceras och tar ut en avgift för användning. Tillfälliga användare betalar en engångsavgift. Med permanenta användare av kartdata träffas ett nyttjanderättsavtal.

Metria svarar även för mätningstekniska uppdrag från allmänheten enligt plan- och bygglagen, exempelvis nybyggnadskartor, husutstakningar och lägeskontroll

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 januari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se