Kartor

Köpings kommun

Här hittar du adresskartor och cykelkartor. Adresskartorna är tydliga kartor över tätorterna där gatunamn och adressnummer finns med.

Adresskartor

Cykelkartor

Kart- och mättjänster

Kart- och mättjänster i Köpings kommun utförs på kommunens uppdrag av Metria AB.

Metria underhåller och ajourhåller kommunens geografiska databaser och producerar de kartor kommunen behöver i förvaltningarnas olika verksamheter. Kommunen har upphovsrätt till alla kartor som produceras och tar ut en avgift för användning. Tillfälliga användare betalar en engångsavgift. Med permanenta användare av kartdata träffas ett nyttjanderättsavtal.

Metria svarar även för mätningstekniska uppdrag från allmänheten enligt plan- och bygglagen, exempelvis husutstakningar och lägeskontroll.

Kontaktuppgifter till Metria

koping@metria.se

010-121 81 12

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 14 februari 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se