Utstakning och lägeskontroll

I ditt beslut om bygglov kan det ställas krav på att utstakning och/eller lägeskontroll ska ske. Detta beställer du här nedan. Om du har frågor är du välkommen att kontakta bygglovenheten.

Utstakning och lägeskontroll i Köpings kommun utförs på kommunens uppdrag av Metria AB. Om du väljer att anlita en annan entreprenör och behöver tillgång till kommunens underlagsdata och grundmaterial så kostar det 20 % av den avgift som skulle utgått om Metria utfört arbetet.

Utstakning

Utstakning görs innan byggnadsarbetena påbörjas och innebär att läget av en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning märks ut på marken. Det finns två sorters utstakning, grovutstakning och finutstakning. Utstakning sker normalt genom finutstakning. Det innebär att byggnadens hörn och eventuellt planerad höjd markeras med pinnar eller på profiler. Om det står "utstakning krävs" i ditt beslut om bygglov så är det finutstakning som avses. Grovutstakning görs oftast innan sprängning, schaktning eller fyllning sker och innebär att den blivande byggnadens hörn markeras grovt.

Lägeskontroll

Lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är placerad på rätt ställe. Man kontrollerar att den färdiga byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer med bygglovsbeslutet eller startbeskedet.

Kostnad

Beställningsformulär


Fastighetsbeteckning
Jag vill beställa:
Jag vill beställa:
Övrig information
När du har skickat in din beställning så kontaktar Metria dig via telefon för att boka en tid.
Beställarens personuppgifter
Beställarens personuppgifter
Vi behöver ditt personnummer för att fakturera kostnaden.
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 21 februari 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se