Beställning av karta

När du lämnar in ett bygglov så behöver du lämna in en situationsplan där du har ritat in det du vill bygga. Beroende på vad du ska bygga krävs olika typer av kartor som underlag. Du kan läsa mer om de olika sorters kartorna här nedan. Om du har frågor om karttyper, kostnad eller annat är du välkommen att kontakta bygglovenheten. Om du ska bygga på landet är det alltid bra om du kontaktar bygglovenheten först, där varierar behovet av karta i större utsträckning.

Kart- och mättjänster i Köpings kommun utförs på kommunens uppdrag av Metria AB.

Enkel karta
Enkel nybyggnadskarta
Nybyggnadskarta
Kostnad

Beställningsformulär


Fastighetsbeteckning
Enkel karta
Enkel karta


Enkel nybyggnadskarta
Enkel nybyggnadskarta
Nybyggnadskarta
Nybyggnadskarta


Övrig information
Den beställda kartan levereras till din e-postadress. Kartan levereras utifrån de upplysningar som lämnats vid beställningen. Om det vid bygglovgranskningen visar sig att annan karta erfordras, kommer vi att informera er om att en ny karta behöver beställas. Beställaren ersätter mellanskillnaden till den tidigare överlämnade kartan.
Beställarens personuppgifter
Beställarens personuppgifter
Fyll i faktureringsadress och referens här om det är annan än adressen ovan.

Vi behöver ditt personnummer eller organisationsnummer för att fakturera kostnaden för kartan.
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 27 augusti 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se