Bredband och fiber

Just nu pågår utbyggnaden av bredband i Köpings kommun så att fler ska få tillgång till fiber och snabbt internet.

Mål för bredbandsstrategin

Målet i bredbandsstrategi är att följa regeringens mål beskrivna i dokumentet Sverige helt uppkopplat 2025 - en bredbandsstrategi.

  • år 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • år 2025 bör 98 procent ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, resterande 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s.

Fiberutbyggnad i Köping

Vi kan redan nu säga att vi uppfyller kraven fram till 2020 i slutet av 2018, om planerade arbeten blir genomförda. Kommunen har ett gynnsamt läge och de privata aktörerna har sagt att det är kommersiellt genomförbart att bygga ut fiber i kommunen.

Vi återkommer med en tidsplan för vilka områden och orter där bredbandsutbyggnaden pågår.

Se vad Köpings Kabel-TV gjort och planerar att anlägga.

Läs vidare om bredband, fiber och utbyggnad

Bredbandsforum

Bredbandsforum är en sida från Regeringskansliet. Där finns all information samlat om vad du som fastighetsägare ska tänka på och hur du kan gå till väga för att få tillgång till bredband.

Bredband på landsbygden

Byanätsforum är ett nätverk med bredbandsföreningar som bygger byanät runt omkring på svensk landsbygd. På den webbsidan kan medlemmar hitta stöd i sina olika faser i byanätsprocessen från att bygga upp till att eventuellt avveckla föreningen.

Byanätsforum ska ge information, agera företrädande, erbjuda nätverksmöjligheter och ge professionell rådgivning. De har även en helpdesk dit medlemmar kan ringa för att få rådgivning.

I detta dokument kan du läsa om möjligeterna för dig som bor på landsbygden att få tillgång till fiber och snabbt internet.

Ledningskollen

Ledningskollen är en gratis tjänst som underlättar kommunikation mellan ledningsägare och de som vill veta var ledningarna finns.

Bredbandskartan

Bredbandskartan visar tillgången till bredband. Du kan också hitta bredbandsstrategier i län och kommuner. Det finns även två kartor som hjälper dig att hitta nätägare och internetleverantörer i närheten av en viss plats.

Bidrag

Vill du bygga ut bredband på landsbygden så att fler kan ta del av snabbt en snabb uppkoppling? Då kan du söka ekonomiskt stöd för projektet hos Länsstyrelsen.

Ett grundläggande villkor för stödet är, att det ska vara till nytta för många. Du kan alltså inte få stöd för att bygga ut bredband bara till din egen fastighet eller verksamhet.

Privatpersoner kan inte söka stödet, utan endast företag (ej enskilda firmor) och föreningar, myndigheter och andra orgnisationer.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 13 november 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se