Skogsledens förlängning

Ett nytt bostadsområde tar form på Ullvi backar i Köping. Området har en varierad karaktär där det kommer att byggas friliggande småhus och radhus. Ambitionen är ett attraktivt bostadsområde i trivsam boendemiljö med närhet till natur, rekreation och befintlig infrastruktur. Nedan finns information om hur du går till väga för att köpa en tomt.

Tomtkö

För att få möjlighet att köpa tomt av Köpings kommun måste du stå i kommunens tomtkö. Läs mer på länken nedan och anmäl dig där om du är intresserad av att köpa en tomt. Tomterna säljs enligt turordning i tomtkön.

Om tomterna

Tomterna som erbjuds är fastighetsbildade. De säljs med gator, vatten och avlopp samt övrig infrastruktur utbyggd. Tomtens gränser markeras med gränsrör i marken. Det är två olika detaljplaner för området vilket innebär att tomterna har olika förutsättning för vad som får byggas. I kartan nedan kan du trycka på respektive tomt och se tomtens storlek, pris, fastighetsbeteckning och vilken detaljplan som gäller.

Priset är inklusive fjärrvärmeanslutning och exklusive anläggningsavgift för vatten och avlopp.

Möjlig byggstart

Gatorna beräknas vara färdigbyggda i oktober 2019 och så snart de är klara blir det byggstart. Kontakta gärna markenheten om du har frågor.

Ledig tomtmark
Klicka på respektive tomt för uppgift om storlek, pris, fastighetsbeteckning och vilken detaljplan som gäller. Uppdaterad 2019-10-08.
Vad får jag bygga?
Områdets förutsättningar
Anläggningsavgift för vatten och avlopp (VA)
Radhus
Visningshus
Plats för framtida bebyggelse

Anmäl intresse

Kontakta Annika Winther på samhällsbyggnadsförvaltningen om du är intresserad av att köpa en tomt.

Kontakt
Annika Winther, markadministratör
Telefonnummer: 0221-253 56
Epost: annika.winther@koping.se

Vägledning vid köp

Ta gärna del av dokumentet Vägledning vid köp av småhustomt från Köpings kommunPDF som är ett stöd i planeringen och beslutet om att köpa en tomt för småhus från Köpings kommun. Dokumentet förklarar vad ett köp innebär och vilka kostnader som kan uppkomma i samband med köpet.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 08 oktober 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se