Tomter till salu

Köpings kommun erbjuder för närvarande tomter i Köping, Kolsva och Munktorp. Kartan nedan visar var det finns lediga tomter, välj önskat område i listan.

Kontakta Annika Winther om du har frågor kring att köpa en småhustomt.
Telefonnummer: 0221-253 56
Epost: samhallsbyggnad@koping.se

Tomtkö

Om du funderar du på att bygga ditt eget hus i Köping är du välkommen att anmäla dig till kommunens tomtkö. Tomterna säljs enligt turordning i tomtkön.

Nya bostadsområden

Behovet av nya bostäder i Köping är stort och flera områden är aktuella för framtida bebyggelse. På länken nedan har vi samlat alla områden, där det i vissa fall finns detaljplaner framtagna och tomter ute till försäljning. I andra fall redovisas endast en områdesavgränsning eller en idéskiss där inga beslut ännu är tagna.

Pågende detaljplaner

Om du vill se i vilka områden detaljplaneläggning pågår kan du följa länken nedan.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 01 oktober 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se