Nya bostadsområden

Vi visar här ett antal områden för ny bostadsbebyggelse. I vissa fall finns detaljplaner framtagna och tomter är ute till försäljning. I andra fall redovisas endast en områdesavgränsning eller en idéskiss där inga beslut ännu är tagna. Materialet ska informera om möjligheter och stimulera till ökat byggande samt vara ett underlag för fortsatta diskussioner och prioriteringar i kommunens arbete med att skapa attraktiva boendemiljöer.

Sök i kartan eller välj i listan

Kartan ovan visar var det finns områden för ny bostadsbebyggelse, klicka på symbolerna för mer information eller välj från listan nedan.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 01 oktober 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se