Synpunkter, förslag och klagomål

Här får du information om hur du kan lämna synpunkter, förslag och klagomål på verksamheten i förskola eller skola. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Vi strävar efter att alltid erbjuda dig en verksamhet av hög kvalitet och där är dina synpunkter viktiga för oss. Vi använder dem för att utveckla verksamheten och kunna rätt till brister.

Du kan lämna dina synpunkter och klagomål via webbformulär, blankett (digital eller papper), e-post, telefonsamtal eller muntligt vid ett besök.

Fyll i och skicka in dina synpunkter eller klagomål via webbformulär eller blankett

När du har skickat in dina synpunkter eller klagomål registreras dem och behandlas som en inkommen offentlig handling. Synpunkterna skickas också till den som är ansvarig för verksamheten. Fyll i synpunkterna eller klagomålet antingen via webbforumläret här nedan eller via blanketten nedan.

Du får svar inom fem arbetsdagar

Senast fem arbetsdagar efter att du lämnat ditt klagomål ska du få ett svar av den som är ansvarig för ärendet. Det behöver inte betyda att vi har åtgärdat ärendet men det är viktigt att du får veta vad vi tänker göra och när. Ibland kan det vara så att ett ärende inte kommer åtgärdas och då får du även veta varför.Om du väljer att lämna ditt klagomål anonymt kan vi inte svara dig.

Skyldighet att ta emot och behandla klagomål

Enligt skollagen är hela skolväsendet skyldig att ta emot och behandla klagomål. Det ska även finnas en skriftlig rutin som visar hur klagomål ska hanteras.

Reglerna för klagomålshantering gäller för alla våra utbildningsverksamheter:

  • förskola
  • förskoleklass
  • fritidshem
  • grundskola
  • grundsärskola
  • gymnasieskola
  • gymnasiesärskola
  • kommunal vuxenutbildning
  • pedagogisk omsorg (familjedaghem/dagmamma)
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 27 juni 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se