Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledaren hjälper dig om du behöver vägledning och information kring dina pågående studier eller framtida studie- och yrkesval.

Studie- och yrkesvägledningen är till för att förbereda och stötta alla elever och vuxna i deras studie- och yrkesval i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Alla ska få kunskap och förutsättningar att göra så väl genomtänkta val som möjligt.

Läs mer i kommunens studie- och yrkesvägledningsplanPDF

Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att fatta beslut kring ditt framtidsval

Att komma fram till vad man ska välja efter grundskolan är en lång process. När du väljer program till gymnasiet måste du även tänka på vad du vill göra efter dina gymnasiestudier. Kanske vill du studera vidare eller börja jobba direkt? Studie- och yrkesvägledningen ger dig vägledning och information om vilka valmöjligheter som finns och hur arbetsmarknaden ser ut.

Studie- och yrkesvägledning på högstadieskolorna

På Ullvigymnasiet

Studie- och yrkesvägledning för vuxna finns på Komptenscenter

På Kompetenscenter arbetar kommunens studievägledare för att erbjuda alla vuxna i Köpings kommun vägledning och information om studier och yrken. Valen blir i dag allt fler och viktigare, men kan även kännas svåra att strukturera på egen hand. God självkännedom och en bred kunskap om omvärlden är viktigt för att du ska få ett bra beslutsunderlag. Till Kompetenscenter kan du vända dig om du som vuxen vill ha hjälp med att strukturera dina tankar och frågor.

Här hittar du mer information och kontaktuppgifter till studievägledning hos Kompetenscenter

Fler länkar som rör studier och yrken

Det finns många länkar som rör studier och yrken. De här länkarna står Skolverket och Universitets- och högskolerådet bakom.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 30 september 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se