Stipendier för barn och ungdomar

Pojke i skolan

Elever i grundskolan eller gymnasiet kan söka stipendium som delas ut av utbildningsnämnden. Det finns stipendium både för enskild elev och för grupp eller klass.

Stipendierna ges bland annat till elev som varit en bra kompis eller till exempel visat goda studieresultat. Det kan också delas ut som stöd för fritidsaktivtet eller en klassresa, bland annat.

Mer om stipendiernas utformning

Bidrag ges endast till elever som är skrivna i Köpings kommun och studerar i någon av kommunens skolor på grundskole- eller
gymnasienivå.

Bidraget till enskild elev kan som regel endast fås en gång under hela skoltiden och ges endast till aktiviteter som sker utanför skoltid.

Lämna in ansökan i tid

Sista ansökningsdag är den 15 mars för våren och den 15 oktober för hösten.

Här hittar du ansökningsblanketterna:

Ansökningsblankett för Premie- och stipendiefond - grupperPDF

Ansökningsblankett för Premie- och stipendiefond - enskild elevPDF

Blanketten skickas till:

Köpings kommun
Utbildningskontoret, premie- och stipendienämnden
731 85 Köping

Astrid och Einar Holmgrens understödsfond

Ungdomar skrivna i Köpings kommun kan söka stipendium ur Stiftelsen Astrid och Einar Holmgrens understödsfond.

Den som söker ska vara mellan 18-25 år och ansökan ska gälla eftergymnasiala studier. Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast 1 augusti.

Ansökningsblankett - Holmgrens understödsfondPDF

Blanketten samt personbevis skickas till:

Stiftelsen Astrid och Einar Holmgrens understödsfond
c/o Köpings församling, kyrkoherden
Stora Kyrkogatan 3
731 32 Köping

Kultur- och idrottsstipendier i Köping

Kultur- och idrottsstipendier från Köpings kommun är tänkt som stöd och uppmuntran till personer som utvecklats inom kultur- eller idrottsverksamheterna.

Läs mer och ansök här

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 01 januari 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se