Skolskjuts

Köpings kommun ordnar skolskjuts till elever i förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasieskola som bor långt ifrån sin skola. Det är avståndet mellan hem och skola samt trafiksäkerheten som bestämmer vem som har rätt till skolskjuts.

De grundskoleelever som har rätt till skolskjuts erbjuds det automatiskt till den skola som kommunen har tilldelat eleven. Om eleven har valt att gå på en annan skola gäller inte rätten till skolskjuts.

Avståndet mellan hem och skola avgör om du får skolskjuts

Elever i grundskola och gymnasieskola har rätt till skolskjuts enligt följande regler:

  • årskurs F-3 med en skolväg som är minst 3 km
  • årskurs 4-6 med en skolväg som är minst 4 km
  • årskurs 7-9 med en skolväg som är minst 5 km
  • gymnasiet med en skolväg som är minst 6 km

Kilometergränserna anger även hur lång gångvägen mellan hem och busshållplats maximalt kan vara.

Undantag för elever med funktionshinder eller andra särskilda skäl

Elever med särskilda skäl som till exempel funktionshinder kan få rätt till skolskjuts även om avståndet mellan hem och skola är kortare än gränserna ovan.

Går du i grundskolan och har växelvis boende gäller samma regler men du måste ansöka om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts för växelvis boende gäller enbart för grundskolan som är obligatorisk skolform. Gymnasiet är en frivillig skolform och omfattas inte av samma regler, där kan endast skolskjuts ansökas om från folkbokföringsadress.

Med växelvis boende menas att en elev bor på två adresser (vårdnadshavares folkbokföringsadresser) lika mycket. För att få skolskjuts från båda adresserna gäller samma regler för avstånd som vid ett boende.

Om du har växelvis boende eller andra särskilda omständigheter ansöker du om skolskjuts genom att fylla i och skicka in nedanstående blankett.

Blankett för ansökan om skolskjuts vid särskilda skälPDF

Gymnasieelever ansöker om fria skolresor eller resebidrag

Om du ska börja i årskurs 1 på gymnasiet ansöker du om fria skolresor hos Västmanlands Lokaltrafik. Om det inte finns någon kollektivtrafik på sträckan du ska åka kan du söka resebidrag.

Läs mer om resebidrag och hur du ansöker om det.

Om busskortet skadas eller tappas bort

Om ditt busskort skadas eller tappas bort får du själv betala för ett nytt kort.

Tidtabellen för skolskjuts gäller under hela läsåret

Du hittar tider för skolskjutsar i Köpings kommun i nedanstående pdf. Tidtabellen gäller under hela läsåret och visar när bussarna avgår på morgonen. Du hittar även telefonnummer till respektive bussbolag som kör åt kommunen.

Tidtabell för skolskjuts som gäller från och med 22 augusti 2017 (pdf)PDF

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 augusti 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se