Specialkost

Behöver ditt barn specialkost behöver du som vårdnadshavare fylla i ett intyg, som i vissa fall behöver styrkas med ett läkarintyg. Här hittar du riktlinjer för specialkost som gäller för skola, förskola och fritidshem.

Vår målsättning är att alla förskolebarn och elever ska serveras god och näringsriktig mat. Det är viktigt att alla känner sig trygga i de olika situationer där mat serveras.

Förskolan erbjuder frukost, lunch och mellanmål. Mellan måltiderna får barnen färsk frukt. Skolan erbjuder lunch som består av minst tre alternativa rätter varav en är vegetarisk. Till fritids erbjuds frukost och mellanmål, samt lunch under skolfria dagar.

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat om en gemensam riktlinje för specialkost i skola, förskola och fritidshem. Riktlinjen är en vägvisare och vänder sig både till dig som vårdnadshavare, elev och personal inom skola och förskola.

Här hittar du hela riktlinjen för specialkostPDF

Har du frågor om specialkost kontaktar du skolsköterskan eller personalen på skolrestaurangen.

Specialkost av medicinska skäl kräver både läkarintyg och specialkostintyg

Till de förskolebarn och elever som behöver specialkost av medicinska skäl, till exempel vid allergier eller överkänslighet, måste ett läkarintyg lämnas in tillsammans med ett specialkostintyg. Även andra intyg från vården godtas, exempelvis från sjuksköterska. Det går även bra att lämna in ett utdrag ur barnets journal med en fastställd dokumenterad diagnos. Barnen serveras då ett likvärdigt alternativ till den ordinarie maten.

Om behovet av specialkost ändras ska nya intyg lämnas in och det ansvarar du som vårdnadshavare för. Vid byte av förskola eller skola, samt övergång mellan förskola och skola ansvarar du som vårdnadshavare för att gällande intyg lämnas.

Du lämnar både läkarintyget och specialkostintyget till ansvarig i köket. För förskolans del lämnar du intygen till förskolechefen.

Här kan du som vårdnadshavare fylla i specialkostintyget PDF

Specialkost av kulturella/religiösa/etiska skäl kräver specialkostintyg

Om barnet behöver specialkost av kulturella, religiösa eller etiska skäl behöver du som vårdnadshavare fylla i ett specialkostintyg. Intyget lämnar du till den person som är ansvarig i köket på skolan eller förskolan.

Vid byte av förskola eller skola, samt övergång mellan förskola och skola ska gällande intyg lämnas in av vårdnadshavaren.

Här kan du som vårdnadshavare fylla i specialkostintyget.PDF

Hur vi hanterar önskemål som rör kulturella och religiösa skäl

Vi har ingen möjlighet att erbjuda exempelvis halal eller kosher.

Detta gäller för de olika verksamheterna:

  • I skolan finns alltid minst en rätt som är fri från fläskkött samt blod- och inälvsmat på den ordinarie menyn.
  • De dagar förskolan serverar fläskkött alternativt blod- och inälvsmat erbjuds specialkost.
  • De dagar fritids serverar fläskkött alternativt blod- och inälvsmat erbjuds specialkost.

Hur vi hanterar önskemål som rör etiska skäl

Vi kan erbjuda lakto-ovo-vegetarisk kost, det vill säga som är fri från köttprodukter men kan innehålla både mejeri- och äggprodukter. Vegankost kan inte erbjudas men i skolan finns möjlighet att själv välja bland de komponenter som finns i menyn och i råkostbuffén.

Vi har ingen möjlighet att tillgodose önskemål om enbart ekologiska livsmedel, visst råvaruursprung eller livsmedel fria från särskilda ingredienser.

Detta gäller för våra verksamheter:

  • Skolan erbjuder lunch som består av minst tre alternativa rätter varav en är lakto-ovo-vegetarisk. De som önskar vegankost (endast vegetabilier) erbjuds att välja bland de komponenter som erbjuds på menyn och i råkostbuffén. Någon särskild vegankost kan inte erbjudas.
  • I förskolan erbjuds ett lakto-ovo-vegetariskt alternativ för dem som inte äter kött. Någon särskild vegankost erbjuds inte.
  • På fritids erbjuds ett lakto-ovo-vegetariskt alternativ för dem som inte äter kött. Någon särskild vegankost erbjuds inte.

Anmäl till köket om barnet är frånvarande

Vi är tacksamma om du meddelar skolrestaurangen när eleven är sjuk eller frånvarande. E-post och telefonnummer till skolrestaurangerna finns på respektive skolas webbplats.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 09 januari 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se