Kvalitetsuppföljning

Varje år ska skolledningen granska, analysera och ta fram förbättringsområden inom alla förskolor och skolor. Förbättringsområdena ska sedan sammanställas i en kvalitetsuppföljning för respektive verksamhet.

Analyser och förbättringar av hela förskolan, grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan centralt sammanställs i en kvalitetsrapport.

Varje verksamhets kvalitetsuppföljning är grunden för utveckling och planering av verksamheten i de kommande läsårens kvalitetsarbeten.

Grundskolans kvalitetsrapport för läsåret 2017-2018PDF

Grund- och gymnasiesärskolans kvalitetsrapport för läsåret 2017-2018PDF

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 13 februari 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se