Kvalitetsuppföljning

Varje år ska skolledningen granska, analysera och ta fram förbättringsområden inom alla förskolor och skolor. Förbättringsområdena ska sedan sammanställas i en kvalitetsuppföljning för respektive verksamhet.

Analyser och förbättringar av hela förskolan, grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan centralt sammanställs i en kvalitetsrapport.

Varje verksamhets kvalitetsuppföljning är grunden för utveckling och planering av verksamheten i de kommande läsårens kvalitetsarbeten.

Här hittar du våra kvalitetsrapporter och kvalitetsuppföljningar.

Förskolans kvalitetsrapport och uppföljning

Grundskolans kvalitetsrapport och uppföljning

Gymnasieskolans kvalitetsrapport

Grundsär- och gymnasiesärskolans kvalitetsrapport

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 23 mars 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se