Sång

Bild på flicka som sjunger.

Sång kan beskrivas som kroppens inbyggda instrument och är något som man alltid bär med sig.  Du kan välja på att ta enskilda sånglektioner eller sjunga i kör.

Enskild sång

Sånginstrumentet kan ses som en del av din personlighet och det gör det spännande att arbeta med. Här sker undervisningen enskilt.

När kan man börja med sång?

Du kan börja med sång i årskurs 6.

Kör

Kören gör många framträdanden under året och du får vara med och utforma konserterna, från traditionellt luciafirande och julkonsert till föreställningar med olika teman. Om du redan är elev på Kulturskolan så går du gratis på körtimmarna.

När kan man börja i kör?

Du kan sjunga i kör när du går på låg- och mellanstadiet.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 23 mars 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se