Suzukimetoden

Foto på pojkar som spelar suzukitrumpet.

Suzukiundervisning bygger på att man lär sig musiken på gehör och att en förälder deltar på lektionerna.

Metoden kallas för "modersmålsmetoden" eftersom man lär sig sitt instrument på samma sätt som sitt modersmål, genom att härma. Från början används inga noter. Den ena föräldern får först lära sig grunderna på instrumentet för att sedan kunna hjälpa barnet hemma.

Instrument nedan kan spelas efter suzukimetoden. Klicka på instrumenten för att läsa mer om dem.

När kan man börja med suzukiundervisning?

Suzukiundervisning är till för elever i förskoleklass.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 23 mars 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se