Kulturskolan i grundskolan

Undervisning i förskoleklass

Kulturskolan samarbetar med grundskolans låg- och mellanstadium, samt med klasser med nyinflyttade barn och ungdomar.

Verksamheterna är av varierande slag med estetiska förtecken, och omfattat temaarbeten inom bland annat historia, astronomi och matematik. Lärare och elever har tagit sin utgångspunkt i teater, dans, musik, bild och slöjd, men även haft en tydlig koppling till utveckling av det svenska språket.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 september 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se