Avgifter

Du betalar en anmälningsavgift per termin, oavsett när på terminen du börjar. Samma avgift gäller för undervisning enskilt och i grupp. Om du avbryter studierna under pågående termin sker ingen reducering eller återbetalning av avgiften.

Avgifter per termin

Instrument och sång

För instrument och sång gäller följande avgift:

1:a barnet: 500 kr 2:a barnet: 300 kr 3:e barnet: 0 kr

Extra kurs: 500 kr (syskonrabatt gäller ej)

Kör

300 kr (kostnadsfritt i samband med ett annat ämne)

Musiklek

300 kr

Teater och film

300 kr

Dans

250 kr

Ensemble och orkester

300 kr (kostnadsfritt i samband med ett annat ämne)

Hyra av instrument

250 kr (per instrument)

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 januari 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se