För skolklasser

Under läsåret erbjuds alla klasser årskurs 3, 5 och 8 besök på KomTek. Eleverna får besöka KomTek på höstterminer och vårterminen. De klasser som besöker KomTek får arbeta praktiskt med teknik.

Workshopen kan kopplas till det centrala innehållet i läroplanen för respektive årskurs. I länkad PDF för respektive workshop finns närmare beskrivning av innehåll och förslag på för- och efterarbete som kan göras i skolan. Workshop beräknas ta ca 2 timmar.

Länkarmad hiss

Årskurs 3

Skapa rörelse med länkarmar

Vi tittar närmare på hur några vanliga föremål använder sig av länkar. Eleverna får bygga en rörlig figur som de designar och tillverkar själva.

Mer information om workshopen LänkarmarPDF

Bild på kuggar

Kuggar och motordrivna fordon

Vi tittar närmare på kuggar och krafter och hur dessa påverkar fordonet. Med Lego Educaation Vetenskap och Teknologi bygger eleverna, i par, motordrivna fordon som vi testar på en bana.

Mer information om workshopen Kuggar och motordrivna fordonPDF

Bild på solceller

Årskurs 5

Koppla el och bygga bilar som drivs med energi från solceller.

Vi testar om några olika material leder el. Vi kopplar ledlampor i serie och parallellt. Eleverna får sen, i par, bygga en remdriven bil vars motor drivs av en solcell.

Mer information om workshopen SolcellerPDF

Bild på koppling av ledlampor

Elektronik

Vi tittar närmare på några elektronikkomponenteroch deras funktion. Med komponenter och breadboard bygger vi olika kretsar och förljer strömmen genom kretsen. Eleven bygger sen en ficklampa som designas enskilt och tas med hem.

Mer information om workshopen ElektronikPDF

Bild på micro:bit

Årskurs 8

Micro:bit

Vi tittar närmare på programmering av en microdator. BBC micro:bit har många funktioner såsom LED-display, programmerbara knappar, kompass och accelerometer. Elev arbetar med medtagen dator och lånar micro:bit på KomTek. Vi tittar på olika redigerare för micro:bit och använder speciellt Block Editor.

Mer information om workshopen Micro:bitPDF

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 27 juni 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se