Resebidrag

Du kan få bidrag för resor om du ska studera på kommunal eller fristående gymnasieskola på annan ort än din hemort. Finns det kollektivtrafik på sträckan gäller inte resebidraget utan då ansöker du istället om fria skolresor hos VL, www.vl.se.

Du kan få resebidrag om du:

  • är folkbokförd i Köpings kommun
  • går i kommunal eller fristående gymnasieskola
  • är under 20 år (bidrag ges till och med det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år)
  • inte samtidigt har inackorderingsbidrag
  • sträckan ej trafikeras av kollektivtrafik.

Belopp och utbetalning

Beloppet för 2019 är 1 550 kr per månad och är fastställt av barn- och utbildningsnämnden.

Du kan få beviljat resebidrag för fyra månader under höstterminen (september-december) och fem månader under vårterminen (januari-maj). Utbetalning sker en gång per månad, vanligen den sista bankdagen i månaden.

Om du inte längre uppfyller grunderna för att få resebidrag är du skyldig att informera antagningskansliet på Ullvigymnasiet.

Ansökan görs för varje nytt läsår via blankett

Resebidrag söks genom att fylla i och skicka in nedanstående blankett. Du skickar blanketten till Köpings kommun, Ullvigymnasiet, 731 85 Köping.

Blankett för ansökan om resebidrag (pdf)PDF

Ansökan för resebidrag ska göras för varje nytt läsår. Observera att du inte kan söka både resebidrag och inackorderingsbidrag.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 25 april 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se