Inackorderingsbidrag

Om du ska bo och studera på en kommunal gymnasieskola på annan ort än din hemort kan du få bidrag för boende, så kallat inackorderingsbidrag.

Du kan få inackorderingsbidrag om du:

  • är folkbokförd i Köpings kommun och har bostad på studieorten
  • går i kommunal gymnasieskola
  • är under 20 år (bidrag ges till och med det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år)
  • inte samtidigt har busskort eller resebidrag

Om du studerar på en fristående gymnasieskola söker du inackorderingsbidrag hos Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Ansökan görs via blankett

Inackorderingsbidrag kan sökas under hela läsåret. Du ansöker via blanketten nedan som skickar in till Köpings kommun, Ullvigymnasiet, 731 85 Köping.

Observera! Du måste lämna in en ny ansökan för varje nytt läsår. Ansökan om inackorderingsbidrag kan inte kombineras med ansökan om resebidrag.

Blankett för ansökan om inackorderingsbidragPDF

Belopp och utbetalning

Beloppet för läsåret 2019 är 1 550 kr per månad. Det beloppet är fastställt av barn- och utbildningsnämnden.

Inackorderingsbidraget beviljas för fyra månader (september-december) under höstterminen och fem månader (januari-maj) under vårterminen. Utbetalning sker en gång per månad, vanligen den sista bankdagen i månaden.

Om du inte längre uppfyller grunderna för att få inackorderingsbidrag är du skyldig att informera antagningskansliet på Ullvigymnasiet.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 12 april 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se