Aktivitetsansvar för ungdomar

Om du är mellan 16-20 år hjälper kommunen dig med individuella insatser för att hitta en passande sysselsättning.

För att få stöd ska du

  • vara mellan 16-20 år,
  • inte ha slutbetyg från gymnasieskola,
  • inte vara antagen vid någon skola,
  • inte ha sysselsättning som till exempel arbete, praktik eller någon arbetsmarknadsaktivitet,
  • vara skriven i kommunen.

Studiekonsulent samordnar arbetet

Du som tillhör målgruppen blir kontaktad av en studiekonsulent för att se om du önskar stöd i din situation. Kontaken är frivillig och du kan avstå. Vid intresse ordnas ett möte där du tillsammans med studiekonsulenten kommer fram till en handlingsplan. 

Föräldrar och ungdomar är välkomna att vända sig direkt till kommunens Ungcenter för att få råd och stöd. Här finns mer information om Ungcenter.

Kommunala aktivitetsansvaret

Kommunen har ansvar att följa upp och erbjuda åtgärder till de ungdomar som inte har påbörjat, som har avbrutit eller som inte har fullföljt sin gymnasieutbildning. Mer information om det kommunala aktivitetsansvaret hittar du på Skolverkets webbsida.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 17 september 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se