Kultur i skolan

Kultur i skolan vänder sig till alla barn och ungdomar från förskoleklass till och med årskurs 9. De får varje termin ta del av en kulturupplevelse som ofta speglar aktuella frågeställningar.

Eleverna kan få se en dansföreställning, en teaterföreställning, en konsert eller en filmvisning på biografen. Tanken är att kulturprogrammet ska fungera som en inspirationskälla för eleverna och ge dem en möjlighet att upptäcka något nytt.

Progam i pdf för kultur i skola under aktuell terminPDF

Skapande skola

Skapande skola är en satsning för förskoleklass till årskurs 9 som kan genomföras med hjälp av bidrag från Kulturrådet. Syftet är att eleverna ska få större möjligheter att ta del av och skapa kultur själva. Det ska också stärka samverkan mellan kulturlivet och skolan.

Möjlighet till nya former för lärande

Skapande skola ska ge elever möjlighet till personlig utveckling, inspiration och en ny form av lärande. Kulturen blir ett pedagogiskt verktyg som kan används i skolan, t ex genom lajv (roll-spel), dans, slöjd, konst, drama. Det görs via ett samarbete mellan lärare och professionella kulturskapare eller kulturpedagoger. Skapande skola möjliggör också fortbildning för lärare.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 oktober 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se