Förskoleklass

Förskoleklass är en frivillig skolform som erbjuds alla barn från och med höstterminen det år de fyller sex år. Verksamheten är avgiftsfri och finns i kommunens grundskolor.

Förskoleklassen är en grund för den fortsatta skolgången och ska stimulera barnets utveckling och lärande.

Anmäl barnet till förskoleklass och fritids via blankett

Fyll i blanketten som har skickats hem till dig och glöm inte att kryssa för om du vill ha fritidshem eller inte till barnet. För att ha rätt till fritidshemsplats måste bägge vårdnadshavare arbeta eller studera. Barn till arbetssökande eller föräldralediga har inte rätt till plats. 

Du kan även fylla i blanketten digitalt här på webben och skicka med vanlig post eller e-post till skolan (skolorna och deras adresser hittas via länkar längst ner på sidan).

Anmälan till förskoleklass samt fritidshem i samband med att ditt barn börjar förskoleklass. PDF

Vid frågor vänder du dig till skolan

Har du frågor om förskoleklassen vänder du dig direkt till skolan.
På nedanstående skolor finns förskoleklasser i Köpings kommun. Länken tar dig till skolans egna webbplats.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 22 november 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se