Elev från grundskolan som arbetar

Grundskola

Grundskolan är en obligatorisk skolform för barn som är 7-16 år. Grundskolan består av nio läsår. De allra flesta väljer även att gå i förskoleklass när de är sex år.

I Köpings kommun finns det elva kommunala grundskolor. Grundskolan styrs av skollagen och läroplanen Lgr 11. Förskoleklassen är kostnadsfri och är ett frivilligt år som förbereder barnen för grundskolan.

Skolorna erbjuder fritidshem för elever i klass F-3. För att ha rätt till fritidshemsplats måste båda föräldrarna arbeta eller studera. Barn till arbetssökande eller föräldralediga har inte rätt till plats. För elever i årskurs 4-6 erbjuds öppen fritidshemsverksamhet.

Mer information om fritidshem i Köpings kommun.

Eleven blir tilldelad en skola nära hemmet men har rätt att välja

När eleven ska börja förskoleklass eller börja i ny klass erbjuds en plats på skola nära hemmet. Önskas en annan skola kontaktar ni rektorn på den skolan för att se om det finns plats. Det är viktigt att tänka på att eventuell skolskjuts inte erbjuds om du väljer en annan skola än den du blir erbjuden.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 22 maj 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se