Elev från grundskolan som arbetar

Grundskola

Grundskolan är en obligatorisk skolform för barn som är 6-16 år. Grundskolan består av tio läsår. Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk.

I Köpings kommun finns det elva kommunala grundskolor. Grundskolan styrs av skollagen och läroplanen Lgr 11. Förskoleklassen är från och med höstterminen 2018 obligatorisk. Det är ett riksdagsbeslut som gäller i hela landet.

På skolverkets hemsida finns mer information om förskoleklassen

Skolorna erbjuder fritidshem för elever i klass F-3. För att ha rätt till fritidshemsplats måste båda föräldrarna arbeta eller studera. Barn till arbetssökande eller föräldralediga har inte rätt till plats. För elever i årskurs 4-6 erbjuds öppen fritidshemsverksamhet.

Mer information om fritidshem i Köpings kommun.

Eleven blir tilldelad en skola nära hemmet men har rätt att välja

När eleven ska börja förskoleklass eller börja i ny klass erbjuds en plats på skola nära hemmet. Önskas en annan skola kontaktar ni rektorn på den skolan för att se om det finns plats. Det är viktigt att tänka på att eventuell skolskjuts inte erbjuds om du väljer en annan skola än den du blir erbjuden.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 02 oktober 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se