Särvux - särskild utbildning för vuxna

Särvux vill stärka ställningen i arbets- och samhällslivet och främja den personliga utvecklingen för sina elever.

Utbildningen bedrivs på Lärvux i Köping. Lärvux hittar du på Kompetenscenter.

Målet för Lärvux är att vuxna med utvecklingsstörning ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. Eleven ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens. Utgångspunkten är elevens behov och förutsättningar. Lärare och elev planerar studierna tillsammans.

Mer information om Lärvux, dess kurser och hur man ansöker finns på Kompetenscenters webbplats.

Läs mer om särskild utbildning för vuxna på skolverket.se

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 27 juni 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se