Grundsärskola och träningsskola

Verksamheten Grundsärskolan omfattar både grundsärskola och träningsskola. Läroplanen är densamma som för grundskolan (Lgr 11) men grundsärskolan har egna kursplaner.

Grundsärskola och träningsskola finns på följande grundskolor i Köpings kommun:

Grundsärskola

I grundsärskolan går elever med lindrig utvecklingsstörning. Det innebär att eleverna kan lära sig räkna, läsa och skriva. Kursplanen innehåller samma ämnen som för grundskolan. Skoldagen liknar på många sätt grundskolans, men praktiska ämnen har större utrymme. Undervisningen i svenska och matematik är central och integreras ofta i skolans praktiska ämnen.

Kursplanens innehåll

Grundsärskolans kursplan omfattar:

 • Bild
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Musik
 • Slöjd
 • Svenska eller Svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • Samhällsorienterande ämnen
 • Naturorienterande ämnen
 • Teknik

Betyg i grundsärskolan

Betyg ges från och med årskurs 6. Alla elever ska få ett intyg om att de genomfört sin utbildning. Vårdnadshavare kan begära att eleverna får ett studieomdöme.

Träningsskola

I träningsskolan går elever med måttlig eller grav utvecklingsstörning. De kan därför inte tillgodogöra sig undervisningen i grundsärskolan. Betyg sätts inte i träningsskolan. Avstämning och utvärdering sker dock kontinuerligt utifrån uppställda mål.

Kursplanens innehåll

Träningsskolans kursplan omfattar fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Modersmålsundervisning i träningsskolan ingår i området kommunikation.

Undervisningen är praktisk och konkret utifrån dessa fem ämnesområden med syftet att ge varje elev förutsättningar för en god helhetsutveckling. Bilder, symboler och tecken används som alternativt eller kompletterande språk.

Mer information

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 25 april 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se