Fritidsverksamhet för särskolan

Det finns både fritids för barn upp till 12 år och särskolans fritidsklubb för funktionshindrade ungdomar över 12 år. Det erbjuds före och efter skoldagen samt alla lov.

Fritidshem för elever i årskurs F-6

Särskolan bedriver fritidshemmen Eken och Almen. Den finns i anslutning till Skogsbrynskolan. Vårt egna övergripande mål är att arbeta med social färdighetsträning. Vi ska lära eleverna att vara en bra kompis och att kunna ta hänsyn till varandra. De ska lära sig leka med andra barn. Vi pratar om känslor och varför man blir arg eller ledsen. Alla barn ska känna sig trygga på Eken och Almen!

Fritidshemmets uppgift

På skolverkets webb står det:
”Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.”

Läs mer om fritidshemmets uppgift på Skolverket.se

Fritidsklubb för elever från årskurs 7 och uppåt

Fritidsklubben är en fritidsverksamhet för funktionshindrade ungdomar. Den kan påbörjas från 1 augusti det kalenderår eleven fyller 13 år (från och med årskurs 7).

Fritidsklubben är en LSS-verksamhet. Vårdnadshavarna ansöker om plats hos rektor. Fritidsklubb erbjuds före och efter skoldagen samt alla lov. Det är gratis att vara på fritidsklubben men avgift tas ut för alla måltider. Fritidsklubbens mål är att ungdomarna ska känna sig trygga, betydelsefulla och välkomna till verksamheten.

Särskolan bedriver två fritidsklubbar:

  • Ullviklubben som är placerad på Ullvigymnasiet
  • Scheelefritids som är placerad på Scheeleskolan.

Studiedagar för fritidshemmen och fritidsklubbarna

Tre heldagar varje läsår stänger fritidshemmen för utvärdering och gemensam kompetensutveckling för personalen.

Läsår 2019/2020

  • 19 augusti 2019
  • 7 januari 2020
  • 15 juni 2020
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 29 oktober 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se